Ali Küçükceran

Ali Ceran Web Designer


Ali ceran konya, ali küçükceran, web tasarım konya , web tasarım ali ceranBu web sayfası kişisel bir sitesi'dir.  Kurucusu, duzenleyen ve guncelleyen   Ali Ceran dır. sitenin tüm yetkileri ve yayın hakları hakları şahsına aittir. Yaşadığı şehir Ankara, meslegi Bilgi işlem Uzmanlığı''dır. Şu an Agoov! media  adlı ajans ta tasarım ve editör yöneticiliğinde iş hayatına devam etmektedir. Site içeriği; şirket bağlantıları ve web ortamında  bilgisayar ve genel web tasarımla ilğili  gereksinim duyulan program ve araçların kolay ulaşılabilirliği saglamaktir. 2004 Yılından beri bilgisayar ve web çözümleri hakkında bilgi birikimi ve tasarım gücünü birleştirerek siz değerli müşterilerime hizmet vermekteyim.


TEMEL NETWORK KAVRAMI

Network : Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla oluşturulan çalışma biçimine bilgisayar ağı (computer network) denir. Bir bilgisayar ağında çok sayıda bilgisayar yer alır. Bu bilgisayarlar yan yana duran iki bilgisayar olabileceği gibi tüm dünyaya yayılmış binlerce bilgisayar olabilir. Ağ içindeki bilgisayarlar belli bir biçimde dizilirler. Bilgisayarlar arasında genellikle kablo ile bağlantı sağlanır. Kablo bağlantısının mümkün olmadığı durumlarda mikro dalgalar ve uydular aracılığıyla da ağ içindeki iletişim kurulur.

Bilgisayar ağlarının ilk uygulamaları 1960’lı yılların sonlarında başlamıştır. Ancak yerel bilgisayar ağlarının yaygınlaşması 1980’li yıllarda başlamış ve gelişmiştir.1980’li yıllarda, kişisel bilgisayarların çoğalması, bilgisayar teknolojisindeki ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgisayar ağlarının daha yararlı olmasını sağlamıştır. Bilgisayar ağı, birbirine bağlı (interconnected) bir çok bağımsız konya network uzmanı ali ceranbilgisayar anlamına gelir. İki bilgisayarın birbirinin kaynaklarını (diskini ya da diskinde yer alan bilgilerini) paylaşabilmesi ve konuşabilmesi onların birbirine bağlı olduğunu gösterir. İşletmecilik açısından ağlar, yönetime ve denetime yardımcı olurlar. Bir bankanın ya da üniversitenin çok sayıda bilgisayarı birbirine bağlı olarak kullanılması,onları bağımsız olarak kullanmasından daha anlamlı ve verimli olur. Böylece birimler arası iletişim daha kolay sağlanmakta ve bütünleşik (integrated) uygulamalar daha kolay gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ağına bağlı olan bir bilgisayar diğer bilgisayarlarla bağlantı içindedir.

Diğer bilgisayarlarla iletişim kurar, onların sabit diskinde yer alan verilere erişir, onların programlarından yararlanır. En basit biçimi ile ağ, genellikle modemlerle birbirine seri bağlantılı olan iki makinedir. Daha karışık ağ yapılarında ise,TCP/IP (Transmissions Control Protocol/Internet Protocol), protokolü kullanılmaktadır. Bu , yüz binlerce bilgisayarın birbirine bağlı olduğu Internet üzerinde diğer bilgisayarlar ile bağlantı kurmamızı sağlayan protokol ailesidir.


IP adresiniz :


Farklı Tasarımlar Dene

ali ceran web tasarımcı Tasarım 01
web tasarımcı ali ceranTasarım 02
ali ceran web tasarımcıTasarım 03